2020.03.02 – Em dạo này hay Bàn về hiệu suất thời gian

Hồi học ở Lớp học Hồng Xiêm của em Phương, mình nhớ em có nói rằng đừng chọn sổ sketch đắt quá vì như thế mình sẽ không thể thoải mái vẽ được. Chọn cuốn sổ vừa tiền mà nhỏ gọn tiện lợi để lúc nào cũng có thể đem theo người rồi bất kỳ…