Chuyện dậy sớm

Nhiều bạn hỏi mình là sau khi lấy chồng thì cuộc sống có gì thay đổi không, thì bản thân mình thấy điều thay đổi lớn nhất rõ thấy nhất (bên cạnh việc giờ mình ngủ chung giường với người khác – chính là chồng mình) là mình ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn….