2018.10.28 – Chuyện ngoại ngữ: Học từ người đi trước

Hôm trước bạn mình có khuyên rằng nếu đang học/muốn học nhiều ngoại ngữ thì nên đọc thêm sách, blog chia sẻ kinh nghiệm của những người đã học và thành công với việc học nhiều thứ tiếng. Mình thấy điều này rất đúng, và bản thân trước giờ cũng hay theo dõi kênh youtube…